MENU

Edukacja

SZTUKowanie 45. - Małgorzata Kopczyńska, Witosław Czerwonka

NIEPEWNOŚĆ...

WYSPY

Kolejne spotkanie w ramach cyklu SZTUKowanie – aktywne spotkanie ze sztuką, rozpoczęliśmy od obejrzenia dwóch aktualnych wystaw: Witosława Czerwonki „Błądzenie losowe” (GSN) i Małgorzaty Kopczyńskiej „Wyspy” (BWA).
Warsztat plastyczny nawiązywał do wystawy Małgorzaty Kopczyńskiej (BWA) i jej prób pokazania swoich uczuć w kontekście archetypów mitologicznych.

SZTUKowanie 43.- Stanisława Zacharko

Punktem wyjścia kolejnego SZTUKowania był cykl fotografii Stanisławy Zacharko pt. „Boża sprawa”, który powstał w 2011 r. we Lwowie. Artystka przedstawiła w nim fragment ulotki z napisem „Boża sprawa” co z ukraińskiego można przetłumaczyć jako „Boże dzieło”.
Jaka trudna sprawa z naszego osobistego i społecznego życia może być „Bożą sprawą”? Sprawą niesprawiedliwą społecznie, krzywdzącą, powodującą cierpienie?

SZTUKowanie 41.- Współczesna Sztuka Japonii, Zacharko

Podczas kolejnych warsztatów SZTUKowanie dzieci obejrzały Współczesną Sztukę Japonii (BWA) oraz fotografie Stanisławy Zacharko (GSN). Japońska kaligrafia i praca Eiko Negishi były inspiracjami do części praktycznej zajęć. Pierwszym zadaniem, z jakim zmierzyły się dzieci było pokazanie swojego wspomnienia w znaku nawiązującym do kaligrafii japońskiej.

SZTUKowanie 40.- Czeremuszkin-Chrut, Pfanner

1 października br. w ramach SZTUKowania spotkaliśmy się z kolejną grupą uczestników. Tym razem były to cztero i pięciolatki z grupy "Słoneczka" z Przedszkola Gminnego z Wawrowa.
Wspólnie obejrzeliśmy dwie wystawy: obiekty, instalacje Carmen Pfanner (GSN) i malarstwo Agaty Czeremuszkin – Chrut (BWA). Instalacje „Kraftwerk” i „Corps Plastique” Carmen Pfanner skłoniły dzieci do poszukiwania skojarzeń z obiektami, które widzą.

SZTUKowanie 37.- Brach, Natalia LL

Rzeźba trochę konceptualna
Jak wygląda OAFKJZ? Czy jest jakimś stworzeniem czy może abstrakcyjną formą?
Po obejrzeniu 2 wystaw: Stanisława Bracha „Pomiędzy formą a przestrzenią” w BWA i Natalii LL „Piramida i tajemnica” w GSN poprosiliśmy dzieci o napisanie na kartkach litery i narysowania pod nią figury geometrycznej. Następnie podczas losowania powstał wyraz OAFKJZ, który każde dziecko miało wyrzeźbić w glinie. Jedyną podpowiedzią dotyczącą wyglądu OAFKJZa, którą uzyskaliśmy było to, że ma kształty trójkąta, ostrosłupa.

SZTUKowanie 44. - Małgorzata Kopczyńska

Wyspy uczuć
Jaki kształt ma wyspa radości, spokoju? A jaki złości, strachu? Jaką sytuację pamiętam, kiedy poczułem/poczułam uczucie radości, spokoju, złości, strachu? To główne problemy, z którymi zmierzyły się dzieci z klasy I ze SP nr 20.
Zainspirowani wyspami Małgorzaty Kopczyńskiej (BWA) zabraliśmy się do pracy twórczej.
Pozornie trudne zadanie pokazania ww. uczuć w prostym czarno- białym rysunku, a następnie w formie kształtu usypanego z czarnego żwiru, nie sprawiło dzieciom kłopotu.

SZTUKowanie 42. - Współczesna Sztuka Japonii

„Poszukiwacze przyrody”
Czy można znaleźć przyrodę w pomieszczeniu? Czy trudno ją znaleźć w galerii na wystawie, na obrazach i rzeźbach?
Uczestnicy kolejnych warsztatów SZTUKowanie zmienili się na chwilę w poszukiwaczy przyrody, by szukać jej tam, gdzie w nieoczywisty sposób artyści japońscy próbowali ją przedstawić.
Dzieci, zainspirowane starymi drzeworytami japońskimi i współczesną sztuką japońską, spróbowały wymyślić swoje rośliny i narysować je na dużym formacie.

SZTUKowanie 39.- Pfanner, Czeremuszkin-Chrut

Młodzież ze Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Edukacyjnego uczestniczyła 26 września 2013 r. w pierwszym SZTUKowaniu w tym roku szkolnym. Wspólnie obejrzeliśmy dwie wystawy: malarstwo Agaty Czeremuszkin-Chrut (BWA) i obiekty, instalacje Carmen Pfanner (GSN). Motywem przewodnim warsztatów i zagadnieniem, które rozwijaliśmy w pracy, była "sztuczność". Gdzie możemy ją zobaczyć, odkryć w otaczającym nas świecie?

SZTUKowanie 36.- Brach, Natalia LL

Jak pokazać za pomocą kilku znaków graficznych swój sen? To pierwsze zadanie, jakie otrzymali uczestnicy warsztatów SZTUKowanie 16.06.2013. Używając pędzli i czarnej farby stworzyli tajemnicze znaki. Poznali również kilka przykładów sztuki konceptualnej (Roman Opałka, Stanisław Drożdż, Takahiro Suzuki).
Prośba Natalii LL, by opisywać swoje myśli w piramidzie była inspiracją do dalszej części warsztatu. Każdy uczestnik spisał na kartce swoje myśli, swoje emocje i zmierzył się z zadaniem pokazania tego w pracy lub działaniu plastycznym.

SZTUKowanie 38.- Brach, Natalia LL

Jak pokazać za pomocą kilku znaków graficznych swój sen? To pierwsze zadanie, z jakim zmierzyły się mamy z Gorzowskiego Klubu Mam, po obejrzeniu 2 wystaw: Stanisława Bracha „Pomiędzy formą a przestrzenią” w BWA i Natalii LL „Piramida i tajemnica” w GSN.
Używając pędzli i czarnej farby mamy stworzyły tajemnicze znaki, które potem mogłyśmy rozszyfrowywać. Inspiracją było kilka przykładów sztuki konceptualnej (Roman Opałka, Stanisław Drożdż, Takahiro Suzuki).

«123»