MENU

Edukacja

Między słowami - warsztat świadomej komunikacji

Właściwa komunikacja to podstawa naszego funkcjonowania w świecie. Dzięki niej osiągamy cele, współpracujemy z drugim człowiekiem, jesteśmy w stanie go poznać i zrozumieć, a także oswajamy to, co wokół nas. Zagadnienia, które proponujemy dotyczą komunikacji werbalnej i niewerbalnej, bezpośredniej i online, kształtowania wizerunku oraz selekcji informacji. Skupiają się również na tym, by wskazać świadome i skuteczne sposoby korzystania z dostępnych form komunikacji.

Zapraszamy osoby w różnym wieku na warsztaty, które pomogą w kształtowaniu kompetencji medialnych. Zakres tematyczny ustalany jest zgodnie z oczekiwaniami opiekunów i uczestników. Może obejmować m.in. poniższe zagadnienia:

-     rodzaje komunikatów, przebieg procesu komunikacji,
-     komunikacja werbalna i niewerbalna,
-     przekaz medialny i jego znaczenie,
-     autoprezentacja i kreacja wizerunku (także w mediach społecznościowych), mowa ciała, sposoby walki z tremą,
-     warsztat prelegenta: zasady skutecznej i atrakcyjnej komunikacji,
-     jak właściwie dyskutować i argumentować,
-     podstawowe błędy z rozmów kwalifikacyjnych,
-     reklama, promocja i manipulacja w mediach – świadome korzystanie z informacji,
-     użytkownik w sieci: korzyści i niebezpieczeństwa (m.in.: ochrona wizerunku, podstawy prawa autorskiego, treści z wolnych domen, przemoc w sieci).

Na wybranych warsztatach uczestnicy podejmują próby krótkich komunikatów, a także ich właściwej prezentacji. Zajęcia prowadzone są w oparciu o analizę przykładów ze świata mass mediów, ćwiczenia praktyczne oraz gry psycho-edukacyjne.

 

Zajęcia prowadzi Iwona Bartnicka.

 

Ilość i terminy spotkań ustalane są indywidualnie z osobą zgłaszającą. Poziom zajęć jest każdorazowo dostosowywany do wieku uczestników. Spotkania adresowane są do klas III-VIII SP, szkół ponadpodstawowych, uczelni wyższych oraz zorganizowanych grup dorosłych.

Koszt udziału: 6 zł od osoby.

 


Między słowami grafika promująca

wróć