MENU

Edukacja

Filmowa lekcja

Spotkanie z filmem poza szkołą to sposób na wzbogacenie edukacji oraz procesu wychowawczego uczestników. Zajęcia uzupełniają podstawę programową z wielu przedmiotów i wykorzystują film jako kontekst pomocniczy do zrozumienia zjawisk i emocji, a także kształcenia kompetencji audio-wizualnych. Najmłodsi odkryją np. początki kina i animację poklatkową, omówią uniwersalne wartości, postawy, rozbudzą ciekawość sztuką. Starsi podejmą dyskusję na bliskie im tematy, a także nauczą się dostrzegać różnorodne konteksty. Filmowa lekcja pobudzi ich do dyskusji, będzie inspiracją do dalszej, samodzielnej pracy oraz nauką funkcjonowania w grupie i formułowania wypowiedzi na forum.
Tematyka i charakter zajęć ustalane są zgodnie z oczekiwaniem pedagogów, potrzebami osób biorących udział i dostosowane są do wieku uczestników. Mogą składać się z warsztatu, projekcji filmowej z dyskusją lub filmu + warsztatu.

 

W ramach Filmowej lekcji można skorzystać z:


zajęć dotyczących wybranych aspektów historii i teorii filmu, spotkań poświęconych współczesnym problemom dzieci i młodzieży, rozwijających świadomość, wrażliwości oraz umiejętność rozmowy
w duchu otwartości i wzajemnego szacunku. Dzięki omawianiu postaw filmowych bohaterów uczestnicy odniosą się do kondycji i tożsamości współczesnych młodych ludzi.

Dla najmłodszych proponujemy m.in.:
-     jak powstało kino?
-     ważne pojęcia filmowe,
-     krótki kurs animacji,
-     jak oglądać, by widzieć więcej,
-     czego mogę się nauczyć od filmowych postaci?
-     jak rozmawiać o emocjach i uczuciach?

Dla młodzieży:
-     jak rozmawiać o filmie po projekcji?
-     podstawowe terminy filmowe,
-     adaptacja filmowa,
-     film jako tekst kultury, film a inne sztuki,
-     wychowanie poprzez film (jak reagować na przemoc, sekty, wkraczanie w dorosłość, tolerancja, przynależność do grup społecznych, podążanie za pasją, inność, radzenie sobie z samotnością, brakiem akceptacji, itp.),
-     historia w filmie, ekologia na ekranie,
-     motywy filmowe (np. podróż, totalitaryzm, manipulacja, rodzina),


elementów edukacji globalnej: w oparciu o wybrane tytuły uczestnicy poruszą tematy związane
z rozwojem współczesnego świata, wpływem jednostki na globalne procesy i odwrotnie, odpowiedzialności za środowisko. Odniosą się do praw człowieka, przełamywania stereotypów i uprzedzeń, a przy okazji będą kształtować krytyczne myślenie,


spotkań dla pedagogów: warsztatów podczas, których nie zabraknie wskazówek, jak na co dzień wzbogacić lekcje z różnych przedmiotów, w tym wychowawcze, wykorzystując wybrane tytuły czy zagadnienia związane ze sztuką filmową.

 

Zajęcia kierowane są do grup zorganizowanych – dzieci, młodzieży i dorosłych. Uczestnictwo w nich może być jednorazowe lub cykliczne. Terminy, ilość spotkań oraz zakres materiału jest ustalany z osobą zgłaszającą.
Koszt udziału uzależniony jest od tytułu filmu oraz rodzaju warsztatu (od 10 zł do 15 zł od osoby).

 


Filmowa lekcja grafika promująca

wróć