MENU

Edukacja

Młodzieżowa Akademia Filmu

Film jest rozrywką, informacją, sztuką oraz tekstem kultury. Każda projekcja to pewne wyzwanie, gdyż odbiór – poza skupieniem się na treści – wymaga określonej wiedzy oraz umiejętności wartościowania wytworów kultury. Roczny kurs wprowadza pojęcia, które pomogą w rozumieniu i analizie dzieła filmowego, zwraca uwagę na historię kinematografii, ciekawe prądy, styl oraz przełomowe momenty i ważne nazwiska. Pozwala na odkrycie artystycznej strony ruchomych obrazów, odniesień do innych sztuk, a także uczy dyskutowania w oparciu o filmową terminologię.

Uczestnicy, którzy pierwszy raz wezmą udział w kursie zostaną wprowadzeni w zagadnienia środków wyrazu niezbędnych do świadomego obcowania z filmem. Grupy, dla których będzie to kontynuacja cyklu, wzbogacą wiedzę o nowe zagadnienia przydatne do wyrażania emocji po projekcji oraz budowania wypowiedzi krytycznych. Spotkanie składa się z projekcji oraz konwersatorium, cykl kończy się uzyskaniem zaświadczenia.

Chętne osoby będą mogły wziąć udział w konkursie sprawdzającym wiedzę z zajęć. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

 

ZAJĘCIA PROWADZI:
Iwona Bartnicka
– filmoznawczyni i teoretyczka mediów, absolwentka Wydziału Kulturoznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego, a także scenariopisarstwa i produkcji filmowo-telewizyjnej WSRTiF, prezeska DKF Megaron, wiceprzewodnicząca Rady PF DKF, dyrektorka Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów Frapujących. W roku 2022 została uhonorowana Odznaką Honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej". Prowadzi zajęcia z teorii i historii filmu oraz warsztaty medialne dla dzieci, młodzieży, nauczycieli, dyrektorów szkół. Współpracuje m.in., z WOM i Biblioteką Pedagogiczną w Gorzowie Wlkp., Akademią im. Jakuba z Paradyża. Jest ekspertką w projekcie ZEF Filmowe Okno na Europę, który ma na celu wskazywanie i promowanie wartościowych filmów dla dzieci i młodzieży.

 

Cykl przeznaczony jest dla klas V-VIII SP oraz szkół ponadpodstawowych. Ma charakter rocznego kursu - od października do maja -  i kończy się uzyskaniem zaświadczenia.
Koszt: 10 zł od osoby za spotkanie.

 


MAF grafika promująca

wróć