MENU

Edukacja

VIII WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY O FILMIE „ZMAGANIA Z X MUZĄ”

W dniu 28 maja br. odbył się III etap VIII WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU WIEDZY O FILMIE „ZMAGANIA Z X MUZĄ” pod patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty.

Laureatami zostali uczniowie Gimnazjum w Deszcznie:

 

Konrad Korzeniewski - I miejsce

Marcelina Matusiak - II miejsce

Weronika Gacek - III miejsce

 

Zwyciezcy otrzymali po 7 punktów rekrutacyjnych do szkół ponagimnazjalnych, dyplom oraz nagrody rzeczowe.

 

Gratulujemy uczniom i opiekunom!

 

 


 

 

MIEJSKI OŚRODEK SZTUKI
ogłasza

VIII WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY O FILMIE „ZMAGANIA Z X MUZĄ”
pod patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty
Gorzów Wlkp. 2015

 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:

1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół gimnazjalnych z województwa lubuskiego.

 

2. Szkoła zgłasza do pięciu uczniów w wyznaczonym przez Organizatora terminie. Karty zgłoszeń należy

    przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście pod adres:

 

Miejski Ośrodek Sztuki

ul. Pomorska 73

66-400 Gorzów Wlkp.

z dopiskiem: „ZMAGANIA Z X MUZĄ”.

 

Osoba kontaktowa w sprawach związanych z przebiegiem konkursu:

Iwona Bartnicka, tel. (095) 733 25 56, e-mail: film@mosart.pl

 

 

II. CELE KONKURSU:

 

 • upowszechnianie kultury filmowej,
 • kształtowanie zainteresowania filmem oraz zwrócenie uwagi na jego rolę w sztuce oraz procesie komunikacji,
 • gromadzenie doświadczeń pedagogów w zakresie wychowania młodzieży poprzez sztukę,
 • utrwalanie umiejętności samodzielnego poszukiwania informacji oraz konfrontowania ich z wiedzą zdobytą za pośrednictwem mediów popularnych,
 • aktywizowanie młodzieży w zakresie podejmowania prób analitycznego i krytycznego podejścia            do materii filmowej.

 

 

III. ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU:

 

 1. Podstawowe pojęcia i terminy związane z filmem.
 2. Kino współczesne: sylwetki najbardziej znanych reżyserów i aktorów, głośne filmy, podstawowe zagadnienia dotyczące gatunków filmowych.
 3. Współczesna kinematografia polska – najważniejsze zagadnienia.
 4. Najważniejsze nagrody i festiwale filmowe.

 

Pytania konkursowe poszerzone zostaną o konkurencję rozpoznawania fragmentów bardziej znanych dzieł filmowych oraz postaci z kina polskiego i światowego.

 

 

IV. BIBLIOGRAFIA:

 

 1. Jerzy Płażewski, Historia filmu 1895-2005, wydawnictwo: Książka i Wiedza, 2007.
 2. Encyklopedia kina, red. Tadeusz Lubelski, wydawnictwo: Biały Kruk, 2003.
 3. Rafał Syska, Słownik filmu, wydawnictwo: Zielona Sowa, 2005.
 4. Joanna Wojnicka, Olga Katafiasz, Słownik wiedzy o filmie, wydawnictwo: Park, 2005.

 

 

 

V. PRZEBIEG KONKURSU:

 

ETAP I

 

Szkoły przeprowadzają ten etap we własnej siedzibie w terminie 16 - 28 kwietnia 2015 r. Forma sprawdzania wiedzy zależy od osoby upoważnionej przez dyrektora do przeprowadzenia etapu szkolnego. Na jego podstawie wyłonionych zostanie do pięciu uczniów, którzy przejdą do etapu II. Nazwiska uczniów należy dostarczyć do siedziby Organizatora na karcie zgłoszenia do dnia 6 maja 2015 r. (liczy się data wpływu do Organizatora).

 

 

 

 

ETAP II

 

Polega na rozwiązaniu testu, przygotowanego przez Organizatorów (ustalona data: 12 maja 2015 r.). Testy ocenia Jury, które na podstawie osiągniętych wyników kwalifikuje uczniów do etapu III. Do trzeciego etapu przechodzą uczestnicy, którzy uzyskają minimum 70% poprawnych odpowiedzi.

 

ETAP III

 

Etap odbędzie się dnia 28 maja 2015 r. i składać się będzie z dwóch rund:

 

RUNDA I

 

Składa się z trzech części:

- w części pierwszej uczniowie przy użyciu kostki losują jedną z konkursowych kategorii. Z kategorii losują następnie jedno pytanie,

- w części drugiej każdy z uczniów (także za pomocą kostki) losuje kategorię dla kolejnego uczestnika,

- trzecia część: kategorię oraz pytania losują kolejno członkowie Jury. Na każde z wylosowanych pytań

  odpowiadają wszyscy uczestnicy konkursu pisząc odpowiedzi na przygotowanych kartkach.  

 

KATEGORIE PYTAŃ:

 

1) historia filmu,

2) podstawowe terminy i pojęcia z zakresu filmu,

3) ludzie kina (bez aktorów),

4) znani aktorzy i ich role,

5) najbardziej znane filmy i reżyserzy polscy, 

6) nagrody i festiwale filmowe.

 

W rundzie I każdy uczestnik może jednorazowo dokonać zmiany wylosowanej kategorii i zaryzykować odpowiedź na przygotowane: ”Pytanie niespodziankę”.

 

 

RUNDA II

 

Uczestnicy rozpoznają ten sam zestaw fragmentów filmowych oraz postaci z kina polskiego i światowego. Odpowiedzi zapisują na przygotowanych kartkach, które przekazują Jury.  

 

 

Organizator w uzasadnionych przypadkach, na wniosek opiekunów zgłaszających uczniów może zmienić daty etapu II i III.

 

 

VI. WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW I NAGRODY:

 

Jury na podstawie uzyskanych przez uczestników punktów przyznaje miejsca: I, II, III.

W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez kilku uczestników Jury zarządza dogrywkę.

 

Każdej z osób, która zakwalifikuje się do III etapu przyznane zostaną 4 punkty rekrutacyjne do szkół ponadgimnazjalnych. Laureatom trzech pierwszych miejsc przyznane zostaną dyplomy i nagrody rzeczowe oraz punkty rekrutacyjne do szkół ponadgimnazjalnych – każdemu po 7 punktów.

 

 

Do pobrania: regulamin wraz z kartą zgłoszenia

 

 

 


wróć