MENU

Edukacja

TRUDNE TEMATY 2007/2008

Trudne tematy - to cykl spotkań z psychologami, kierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych pochodzących z różnych środowisk i rodzin o różnym statusie materialnym. Każde spotkanie obejmuje projekcję filmu, którego tematyka porusza problemy młodzieży oraz warsztat prowadzony przez doświadczonych psychologów. Celem projektu jest kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji i poglądów, poszerzenie świadomości uczuć, uwrażliwienie młodych ludzi na współczesne problemy społeczne.

Inicjatorem cyklu w 2007 roku był Związek Romów Polskich, który uzyskał dofinansowanie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Miejski Ośrodek Sztuki został zaproszony jako partner do realizacji projektu. Zajęcia odbywały się raz w miesiącu od września do grudnia. W projekcie bezpłatnie wzięło udział 240 uczniów. Koszt pokryty został ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

W "Trudnych tematach" udział brały również szkoły spoza projektu. koszt takiego uczestnictwa wyniósł 8 zł od osoby.

W 2008 roku dzięki dofinansowaniu Wydziału Spraw Spolecznych Urzędu Miasta w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, udało nam się zrealizować kolejny czteromiesięczny projekt. Tym razem w zajęciach dofinansowanych uczestniczyło 150 osób.

wróć