MENU

  • ZMARTWYCHWSTANIEC - plakat wystawy

Wystawy

Stanisław Gajda, Gordian Piec - spotkanie

7.09.2013 w Active Space GSN odbyło się spotkanie z animatorami Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Akcji INTERAKCJE

Stanisławem Gajdą i Gordianem Piecem

"Co znaczą INTERAKCE w Piotrkowie Trybunalskim"

W ramach spotkania odbyła się również prezentacja festiwalowych dokumentacji performance.

 

Międzynarodowy Festiwal Sztuki „Interakcje” to najważniejszy cykliczny projekt organizowany
w Polsce, prezentujący takie dziedziny sztuki jak performance, happening, akcjonizm, konceptualizm, kontekstualizm jako jedne z najważniejszych praktyk artystycznych dyscypliny określanej szerokim mianem “live art” (sztuka żywa). „Interakcje” to festiwal o 14letniej tradycji, jeden z najstarszych konsekwentnie budowanych cyklicznych projektów na świecie.  W 2013 roku zrealizowana zostanie 15, jubileuszowa edycja tego wydarzenia. „Interakcje” pokazują zarówno zjawiska już znane i uznane współczesnej „sztuki żywej” (przede wszystkim performance) jak

i sztukę młodą, poszukującą, której często nie można jednoznacznie zakwalifikować do zdefiniowanych gatunków twórczości.

15 rocznica festiwalu przypada w czasie ważnym dla krótkiej historii gatunku – sztuka performance, ukształtowana na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych dotarła do momentu ostatecznej wymiany generacyjnej. Artyści, którzy ją tworzyli od podstaw stopniowo odchodzą, a ich miejsce zajmują młodsze generacje, uformowane w części na zastanych wzorach. W roku 2013 zbiega się kilka rocznic, które chcemy wykorzystać do dokonania symbolicznego podsumowania zarówno bilansu 15 festiwali, jak i całej sekwencji czasu, który stworzył obecną postać sztuki akcyjnej. Jest to okazja do zaproszenia artystów i twórców tego znaczącego dla kultury zjawiska, do międzypokoleniowej konfrontacji i zadania pytań o jego przyszłość.

 

strona Międzynarodowego Festiwal Sztuki Akcji INTERAKCJE: interakcje.org


fot. Agnieszka Kowalska-Kucharczyk

fot. Agnieszka Kowalska-Kucharczyk

fot. Agnieszka Kowalska-Kucharczyk

fot. Agnieszka Kowalska-Kucharczyk

wróć