MENU

Wystawy

XI BIENNALE SZTUKI SAKRALNEJ - SACRUM

3 MAJA - 3 KWIETNIA 2004

Artysta, wizerunek Boga Stwórcy
 

Nikt nie potrafi zrozumieć lepiej niż wy, artyści, genialni twórcy piękna, czym był ów pathos, w jakim Bóg u świtu stworzenia przyglądał się dziełu swoich rąk.
Nieskończenie wiele razy odblask tamtego doznania pojawiał się w waszych oczach, artyści wszystkich czasów, gdy zdumieni tajemną mocą dźwięków i słów, kolorów i form, podziwialiście dzieła swego talentu, dostrzegając w nich jakby cień owego misterium stworzenia, w którym Bóg, jedyny Stwórca wszystkich rzeczy, zechciał niejako dać wam udział.

Z listu Ojca Świętego Jana Pawła II do Artystów 4.04.1999 r.

Dwadzieścia już lat minęło od pierwszego gorzowskiego przeglądu sztuki religijnej, który wkrótce przerodził się w pokaz cykliczny o nazwie: Biennale Sztuki Sakralnej. Tegoroczne jest już jedenastą edycją.
Formuła, by do udziału zapraszać artystów imiennie, pozwoliła na utrzymanie sensownego poziomu. Nie ograniczanie kreacyjnych technik pozwoliło z kolei na ogląd mnogości prac. I wreszcie – pozostawienie hasła  s a c r u m bez wytyczania i zacieśniania tematu - dało ekspozycjom dużą i zaskakującą różnorodność twórczych pomysłów a zwiedzającym wielość doznań i przeżyć.
S a c r u m, niezależnie od emocjonalnego zaangażowania i religijnej opcji, doznajemy zawsze i wszędzie. Bo ono jest! Sacrum to narodziny i śmierć, misterium przyrody, miłość, modlitwa, droga krzyżowa i pascha, procesja i wnętrze świątyni.
Ale to też tworzenie i uniesienie artystyczne, niekiedy lęk i obawa towarzyszące owemu tworzeniu. Tak właśnie pojmuje sacrum.
Zaproszeni artyści podjęli się ów uniwersalny i transcendentny temat przetransponować na język sztuki – obrazu, rzeźby, tkaniny czy instalacji artystycznej, tak, by nie zabrzmiało to fałszywie czy banalnie. Jak zawsze – efekty są różne. Ale wszyscy Oni, a jest ich około stu, podjęli dialog z sacrum z potrzeby i radości tworzenia, z próby zmierzenia się z tym – wcale nie łatwym – tematem Wielkiej Tajemnicy.

                                                 Jerzy Gąsiorek
                                               (kurator Biennale)


Wystawa była prezentowana w Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu od maja do czerwca 2004.

Zobacz listę uczestników


HISTORIA BIENNALE SZTUKI SAKRALNEJ - SACRUM

Pomysł narodził się w czasie stanu wojennego, który obfitował w wystawy organizowane przez galerie państwowe, nie prezentowały one jednak tak ważnego nurtu polskiej sztuki, jak sacrum. Pierwsze Biennale odbyły się w 1984 roku, od początku w okresie Świąt Wielkanocnych. Biennale Sztuki Sakralnej było pierwszym przeglądem sztuki religijnej w placówce państwowej. Komisarzem Biennale jest Jerzy Gąsiorek. Artyści zapraszani są do udziału imiennie. Prezentacje mają charakter interdyscyplinarny. Począwszy od III Biennale (1988 r.) powołane jury nagradza od trzech do pięciu autorów okolicznościowymi medalami za konkretną pracę bądź całokształt twórczości poświęconej sacrum.

wróć