MENU

  • ZMARTWYCHWSTANIEC - plakat wystawy

Wystawy

Carmen Pfanner

Carmen Pfanner

...in aggregate form

 

Wystawa czynna 9.09 - 6.10.2013 r.

 

Używając w swych pracach potocznych materiałów (naturalnych i sztucznych tworzyw) Carmen Pfanner z Austrii  tworzy instalacje, w których zderza się niejako obraz codzienności, wyrażony przez nadmiar  nagromadzenia przydatnych i powiązanych ze sobą przedmiotów, a pewną wykreowaną i uporządkowaną przestrzenią, emanującą swoistą aurę. Tę aurę osiąga artystka poprzez nawiązanie (i  inspirację) do realizacji designerskich o minimalistycznym rodowodzie. Osiąga ona w ten sposób w swoich instalacjach zamierzony ład i porządek przedmiotów, wykorzystywanych z intencją  podkreślenia jej indywidualnych   doświadczeń i będących jakby ekwiwalentami jej osobistego życiowego zaangażowania (energetyczności). Tę zasadę przenosi również na  prace rysunkowo – graficzne, na te jakby „plany” prywatnych wnętrz, zagospodarowywanych przedmiotami z życia i przeżycia. Artystka szczególnie zwraca tu uwagę na owe nowe sytuacje i formy, jakie tworzą się w efekcie zestawień tych znaczących dla niej przedmiotów.
Swą twórczością Carmen Pfanner pragnie przekonać odbiorcę do nowego spojrzenia na otaczającą go rzeczywistość i współtworzące ją przedmioty, chce także zachęcić go do pozytywnego reagowania na to  otoczenie, na włączenie się w wymianę pozytywnej energii generowanej intencją dzieła artystycznego. Jest to cenny przykład uwrażliwienia potoczności (dowolnej przestrzeni) poprzez dobór właściwych  środków formalnych i emocjonalne zaangażowanie artysty.
Te zestawy rzeczy (instalacje  C.  Pfanner) uczą równocześnie dystansu do siebie i do ich znaczeń. A dystans – jak twierdziła Simone Weil – jest duszą piękna.
Andrzej Saj
 

 

strona artystki: www.carmen-pfanner.at

 


wróć