MENU

Wystawy

Robert Kuśmirowski

Robert Kuśmirowski
Muzeum Sztuki Zdeponowanej

16.02-17.03.2013

 

 

 

 

Zapraszamy artystów, kuratorów, muzealników, szefów galerii, Kolekcjonerów i miłośników sztuki współczesnej do aktywnego włączenia się do projektu Muzeum Sztuki Zdeponowanej/MSZ
Jeśli posiadacie Państwo dzieło, które zalega w magazynie, biurze, mieszkaniu, galerii, muzeum, czy piwnicy i chcecie się go pozbyć, weźcie udział w budowaniu MSZ
MSZ to stale powiększający się zbiór prac, które Robert Kuśmirowski komisyjnie niszczy, spala i składa do urn, mieszczących się w specjalnie skonstruowanych modułach wystawowych. Jest to jak sam artysta mówi: „prowadzenie usług publicznych na rzecz sztuki polegające na uruchomieniu kompleksowego recyklingu w zakresie likwidacji i komasowania sztuki z prac niechcianych i nikomu niepotrzebnych.”Jedynym warunkiem depozytu dzieła sztuki jest to, że przynajmniej raz było wcześniej publicznie zaprezentowane.
Zapewniamy profesjonalną utylizację dzieła oraz jego dalsze eksponowanie w nowej, zaproponowanej przez artystę formie.
W MSZ każde dzieło otrzyma numer porządkowy i zostanie umieszczone w umie - module , na której wyryty zostanie tylko inicjał autora. Poniżej umieszczony zostanie wizjer, przez który będzie można zobaczyć fotografię dokumentującą tę pracę w wersji pierwotnej. Poniżej wizjera znajdzie się miejsce na przechowanie i uzupełnianie dokumentacji dotyczącej dzieła. Digitalizacja pracy na dostępnych nośnikach technologii przedłuży jej żywotność.
Twórca MSZ Robert Kuśmirowski jest przekonany, że ta forma przechowywania sztuki będzie doskonałą alternatywą dla muzeów tradycyjnych.
Jest on jedynym wykonawcą przetworzeń dzieł w MSZ.
 

 

Muzeum Sztuki Zdeponowanej (MSZ)

Tworzywem koncepcji Muzeum Sztuki Zdeponowanej są opublikowane pełnowartościowe obiekty sztuki przekazane przez artystów w depozyt. Wraz z pracą artysta przekazuje jej dokumentację fotograficzną (czasami Robert Kuśmirowski wykonuje ją samodzielnie). Autor zdeponowanej pracy pozostaje właścicielem dzieła i majątkowych praw autorskich do dzieła. Deponowanie obwarowane jest typową muzealną procedurą. Artysta deponujący pracę otrzymuje stosowne zaświadczenie. Przekazanie pracy w depozyt oznacza zgodę na jej zniszczenie. Każda „zdeponowana” praca posiada własną kartę inwentarzową. Na karcie znajduje się nazwisko i imię autora pracy, krótki opis oraz fotografia. Zachowany zostaje fragment zdeponowanego dzieła o wymiarach 10x10 cm. Praca jest komisyjnie niszczona, a jej fragment i szczątki oraz dokumentacja i dokumenty z nią związane zostają złożone w opisanej nazwiskiem i imieniem artysty szafce BHP. Każda galeria, w której artysta pokazuje Muzeum Sztuki Zdeponowanej zobowiązuje się do prowadzenia na określony czas administracji i pozyskiwania depozytów. Muzeum pozbawione lokalu i adresu przemieszcza się z galerii do galerii, z miejsca na miejsce.

 

link do realizacji w Lublinie: http://biala.art.pl/2010_kusmirowski.htm
 


fot. Agnieszka Kowalska-Kucharczyk

fot. Agnieszka Kowalska-Kucharczyk

fot. Agnieszka Kowalska-Kucharczyk

fot. Agnieszka Kowalska-Kucharczyk

fot. Agnieszka Kowalska-Kucharczyk

fot. Agnieszka Kowalska-Kucharczyk

fot. Agnieszka Kowalska-Kucharczyk

fot. Agnieszka Kowalska-Kucharczyk

fot. Agnieszka Kowalska-Kucharczyk

fot. Agnieszka Kowalska-Kucharczyk

fot. Agnieszka Kowalska-Kucharczyk

fot. Agnieszka Kowalska-Kucharczyk

wróć