MENU

Wystawy

Ryszard Ługowski - szczelina w nicości

12.01.2013 o godz. 17:30 w Active Space GSN

odbył się performance

 

Ryszarda Ługowskiego

Szczelina w nicości


 

 


Ryszard Ługowski - urodzony w 1955 roku, studia w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom  z wyróżnieniem na Wydziale Malarstwa w 1982 roku, w pracowni prof. Stefana Gierowskiego.
Aneks w Pracowni Malarstwa Ściennego u prof. Ryszarda Wojciechowskiego. W czasie studiów uczęszczał do Pracowni Rysunku prof. Tomasza Żołnierkiewicza. Uprawia rzeźbę, rysunek, instalację i performance, zajmuje się też filmem eksperymentalnym.  Od 1984  pracuje na warszawskiej ASP na wydz. Malarstwa a od  2010 prowadzi pracownię rysunku   na wydziale Grafiki w ASP Warszawie.  . W latach 2003- 2006 był prodziekanem do spraw studenckich na Wydziale Malarstwa ASP.  
Od  2003 r. prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach gdzie prowadzi Pracownię Intermediów  dla studentów IV roku w Instytucie Sztuk Pięknych.  Od 2008 kierownik Zakładu Rzeźby.   
Wielokrotny stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki w latach 1982, 1987, 1993, 2004, oraz Fundacji Kultury w1996r. i jednorazowego stypendium  J.Wierusz– Kowalskiego w 1981 r. Uczestniczył w wielu sympozjach dotyczących sztuki i ekologii m.in.: Wigry 1990, 1991, 1992, 1993r. organizowanych przez prof. R. Winiarskiego, oraz innych sympozjów artystycznych. Od 1991 prowadzi Galerię Kuchnia, a od 2001 Galerię XX1  w Warszawie.
Brał udział w polsko-hiszpańsko- niemieckim programie międzynarodowych spotkań artystycznych „Projekt Visum”. W 1989 roku był laureatem I nagrody „Krytycy o nas” Sopot, Ogólnopolskiej Wystawy Malarstwa, a w 1994 roku konkursu na projekt rzeźby do Parku Narodowego w Muritz w Niemczech. W 1996 roku został zaproszony do najnowszej edycji konkursu w Muritz jako juror. Jest założycielem i członkiem Koła Naukowego Pracowników ASP w Warszawie. W 1998 roku założył fikcyjną firmę ERES s.c. której działalność i projekty prezentuje na kolejnych wystawach. Obecnie realizuje wieloletni projekt artystyczny:,, Centrum Inwigilacji Astronomicznych”.

Brał udział m. innymi w wystawach:
IFA Gallery, Bonn  - (1992),  Muzeum M. Chagalla, Witebsk - (1996r.). Instytut Polski, Sztokholm - (1997r.), Biblioteka Miejska, Kassel - (1997r.),  ,,Faunomania” Galeria Szósta Linia, Mińsk, Białoruś - (1998r.), ,,Faunomania”, Borej Art. Center, St. Petersburg - (2003r.), "Bunt i powinność”, Galeria Zachęta, Warszawa - (2004), ,, Prometheus”-instalacja”,  ,,Faunomania”,  Galeria RODA STEN Goeteborg -  (2005r.),  ,,Ikony Zwycięstwa”, instalacja, performance, MCSW ,,Elektrownia”, Radom - (2007r.).  Festiwal poezji konkretnej i performance, Villa Reale, Monza -  (2007)r. ,, ,,Komunikacja”, performance, instalacja, prezentacja Galerii XX1 w Galerii Platform, Vaasa, Finlandia - (2007r.), ,,Coincidentia,” performance, Kunsthalle, Bergen - ( 2007r.), ,, Binoviewer” w ,,Powstanie Sztuki”,  MCSW, Radom - ( 2008r.), ,,Lekcja rysunku” performance, instalacja „100 % MALARSTWA”, Królikarnia, Warszawa  - ( 2009r.),  „Der katholische Faktor”, Städtische Museum, Regensburg - (2009r),  “SIEGesIKONen/Icons of Victory transform”, Humboldt Berlin -  (2009r), KOANY w ELEKTROWNI”, MCSW “Elektrownia”, Radom, -  (2009r), ,,Wyznania/Confesion”, Galeria Rom- 8,  Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk  Pięknych, Bergen - (2010r.).
Jego prace znajdują się w zbiorach Galerii Studio w Warszawie, w Muzeum Sztuki w Chełmie, Kolekcji BWA w Muzeum Narodowym  w Sandomierzu, Kolekcji ASP w Warszawie, w Parku Narodowym w Muritz, w Muzeum im. M. Chagalla w Witebsku, w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku,  MCSW,, Elektrownia” w Radomiu, w   kolekcjach prywatnych w Polsce, Niemczech, Australii, w Stanach Zjednoczonych i na Węgrzech.
 
Jest autorem wypowiedzi na temat sztuki i własnej praktyki artystycznej.
Obserwuje ciała niebieskie, strzela sportowo, gra na gongach i misach tybetańskich.
 


fot. Agnieszka Kowalska-Kucharczyk

fot. Agnieszka Kowalska-Kucharczyk

fot. Agnieszka Kowalska-Kucharczyk

fot. Agnieszka Kowalska-Kucharczyk

fot. Agnieszka Kowalska-Kucharczyk

wróć