MENU

WYDARZENIA

DUCHOLOGIA POLSKA. SPOTKANIE Z OLGĄ DRENDĄ

16.10, godzina 18:00, MOS

Olga Drenda opowiada o czasach polskiej transformacji przez pryzmat
przedmiotów i obyczajów. Zbiera artefakty z lat 80. i 90.: fotografie,
kolorowe magazyny i czasopisma ezoteryczne, kasety wideo,
okładki książek i analizuje przeobrażającą się rzeczywistość. Autorka
wspomina marzenia i aspiracje Polaków, którzy za wszelką cenę
pragną być nowocześni i „dogonić Zachód”. Obok barów mlecznych
pojawiają się fastfoody, adidasy wypierają sofiksy, telewizja emituje
pierwsze reklamy (Prusakolep!), ludzie z wypiekami na tworzy uczestniczą
w seansach spirytystycznych Kaszpirowskiego. Pisząc o tamtej
rzeczywistości autorka nie popada w nostalgię ani ironie. Z antropologiczną
wrażliwością i wyczuciem analizuje to, co udało jej się zdokumentować.
Rezultatem jest fascynujący zapis polskiej codzienności
okresu transformacji.


Olga Drenda – dziennikarka i tłumaczka, absolwentka Etnologii i Antropologii
Kultury UJ. Publikowała m.in. w „Polityce”, „The Guardian”,
„2+3D”, „Glissando”, „Dwutygodniku”, „Lampie”, „Tygodniku Powszechnym”,
„Szumie”, „Gazecie Magnetofonowej”. Współpracowała z festiwalem
Unsound i Lubelskim Centrum Spotkania Kultur. Współautorka
przekładu Delikatnego mechanizmu i Wybuchowego biletu W.S. Burroughsa,
tłumaczka scenariuszy filmowych oraz fragmentów Bukaresztu
Małgorzaty Rejmer na język angielski. Mieszka w Mikołowie.


Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki
Federalnej Niemiec przekazywanych przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej w ramach
linii projektowej „Europa 1918-2018: zachować pamięć, kształtować przyszłość”


Geisterforschung- Treffen mit Olga Drenda
16.10 um 18 Uhr
MOS

Olga Drenda erzählt über die polnische Transformationsperiode mit Hilfe von Alltagsritualen und Gegenständen. Sie sammelt Artefakte aus den 1980- und 1990-ger Jahren: Fotos, Illustrierte, esoterische Zeitschriften, Videokassetten, Buchumschläge und analysiert die Verwandlung der Wirklichkeit. Die Autorin erinnert an die Träume und Ambitionen der Polen, die um jeden Preis modern werden und westliche Lebensstandards erreichen wollen. Neben den Milchbars kommen Fastfoods, Adidas Sneakers verdrängen Sofiksschuhen, das Fernsehen zeigt erste Werbespots (über Kakerlaken falle!). Menschen voller Erregung nehmen bei spiritistischen Sitzungen des TV- Heilers Kaszpirowski teil.
Sie beschreibt die historische Realität ohne Nostalgie oder Ironie. Mit Sensibilität und Intuition eines Anthropologen gelingt ihr das zu dokumentieren. Das Ergebnis ist spannend, eine Beschreibung des polnischen Alltags in der Zeit der Transformation.

Olga Drenda ist Journalistin und Übersetzerin, sie hat Ethnologie und Anthropologie an der Jagiellonischen Universität in Krakau studiert. Sie schreibt u.a. für : Polityka, The Guardian, 2+3D, Glissando, Dwutygodnik, Lampa, Tygodnik Powszechny, Szum, Gazeta Magnetofonowa. Zusammenarbeit mit Unisound Festival in Lublin. Übersetzung / Mitautorin von „Fragile Mechanismus“ und „Explosive Ticket“ von W.S. Barroughs. Übersetzungen in englische Sprache u.a. Drehbücher und Teile von M. Rejman „Bukareszt“. Lebt in Mikołów.

Realisiert wurde die Ausstellung mit finanzieller Unterstützung des Auswärtigen Amts der Bundesrepublik Deutschland (Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit) im Rahmen der Projektlinie “Europa 1918-2018: Erinnerung(en) bewahren, Zukunft gestalten”.


wróć