MENU

WYDARZENIA

                      

Nocny Szlak Kulturalny 2022 - KONTAKT - spotkania ze sztuką na żywo

18.06.2022, godz. 18:00-22:00

Skrzyżowanie ul. Hawelańskiej i ul. Wełniany Rynek – wokół Studni Czarownic
[trzy działania performans w tym samym czasie]

Bezpośredni kontakt z publicznością jest jednym z postulatów sztuki performance. Artystki i artyści dążą do zbudowania bardziej autentycznych, pozbawionych dystansu, hierarchii relacji z odbiorcami, którzy stają się współautorami. Z kolei ciała artystów stają się narzędziem twórczym, na przecięciu teatru, tańca i rzeźby. Podczas Nocnego Szlaku Kulturalnego sztuka opuści mury galerii i przeniesie się do centrum miasta, w pobliżu Studni Czarownic na ul. Hawelańskiej. Działania wtopią się w naszą codzienność na zasadzie pełnego znaczeń uzupełnienia bądź kontrastu.

Ewa Rybska i Władysław Kaźmierczak – słynny duet performerski, który stworzył ponad 170 performance'ów w wielu krajach Europy, Meksyku, Indonezji, Kanadzie, Korei, Chinach, USA i Izraelu. Przez wiele lat związani z Bałtycką Galerią Sztuki Współczesnej w Słupsku i Ustkach. Po kilkunastu latach spędzonych w Wielkiej Brytanii zamieszkali w Gorzowie. Artyści często posługują się w przedstawieniach ironiczną i nihilistyczną postawą, zwłaszcza wobec instytucji sztuki, fałszywych ikon i idoli sztuki współczesnej.

Erdem Gündüz to urodzony w Ankarze (Turcja) artysta, który od trzech lat mieszka w Gorzowie. W 2014 roku ukończył studia magisterskie w zakresie sztuk performatywnych w Istanbule. Kształcił się też w zakresie tańca współczesnego w Waszyngtonie i Nowym Jorku. Prowadzi zajęcia taneczne i warsztaty. Za odważne zaangażowanie na rzecz wolności słowa i praw człowieka otrzymał w 2013 r. nagrodę M100 Media Award, a w 2014 r. 49. nagrodę Theodor Heuss Medal. Fundacja Praw Człowieka przyznała mu Międzynarodową Nagrodę Václava Havla za Twórczy Sprzeciw.

Konrad Juściński urodził się w Gorzowie. W 2014 roku obronił doktorat na Wydziale Rzeźby i Działań Przestrzennych w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, gdzie studiował i w 2002 roku otrzymał dyplom. Od 2020 roku prowadzi samodzielnie pracownię rzeźby w Instytucie Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz jest profesorem w WSUS w Poznaniu. W swoich działaniach performatywnych często korzysta z zauważonego przypadku i pozwala aby praca budowała się sama. Jednocześnie kontroluje jej składowe tak jak czynili to dawni alchemicy. Inspiracje do swoich prac znajduje w najbliższym otoczeniu domu rodzinnego.

Wspólne działanie Miejskiego Ośrodka Sztuki i galerii Terminal08.


Ewa Rybska / Władysław Kaźmierczak

Ewa Rybska / Władysław Kaźmierczak

Ewa Rybska / Władysław Kaźmierczak

Ewa Rybska / Władysław Kaźmierczak

Ewa Rybska / Władysław Kaźmierczak

Ewa Rybska / Władysław Kaźmierczak

Ewa Rybska / Władysław Kaźmierczak

Konrad Juściński

Konrad Juściński

Konrad Juściński

Konrad Juściński

Erdem Gündüz

Erdem Gündüz

Erdem Gündüz

Ewa Rybska / Władysław Kaźmierczak

Ewa Rybska / Władysław Kaźmierczak

Ewa Rybska / Władysław Kaźmierczak

Ewa Rybska / Władysław Kaźmierczak

Ewa Rybska / Władysław Kaźmierczak

Ewa Rybska / Władysław Kaźmierczak

Ewa Rybska / Władysław Kaźmierczak

Konrad Juściński

Konrad Juściński

Konrad Juściński

Konrad Juściński

Konrad Juściński

Erdem Gündüz

Erdem Gündüz

Erdem Gündüz

Ewa Rybska / Władysław Kaźmierczak

Ewa Rybska / Władysław Kaźmierczak

Ewa Rybska / Władysław Kaźmierczak

Ewa Rybska / Władysław Kaźmierczak

Ewa Rybska / Władysław Kaźmierczak

Ewa Rybska / Władysław Kaźmierczak

Ewa Rybska / Władysław Kaźmierczak

Konrad Juściński

Konrad Juściński

Konrad Juściński

Konrad Juściński

Konrad Juściński

Erdem Gündüz

Erdem Gündüz

Erdem Gündüz

wróć