MENU

WYDARZENIA

                      

KONTAKT. Spotkania ze sztuką na żywo - Anna Kalwajtys

Anna Kalwajtys
DAKINI
Z orszaku Bogini Kali

29 maja 2021, 19:00

Link do transmisji na fb: https://www.facebook.com/MOS.Gorzow/videos/846125492778652

Anna jest artystką, która działa instynktownie, bezkompromisowo, radykalnie. Ciałem, przez ciało, w ciele. Potężna energia z trzewi wypala wszystko, co na zewnątrz, niszcząc poukładaną, logiczną strukturę związaną z ustalonymi normami społecznymi, kulturowymi i religijnymi. Masywna konstrukcja zostaje mocno zachwiana, a hipokryzja władzy bezwstydnie obnażona. Artystka otwiera wąską szczelinę, w której znajduje się prawda: o cierpieniu, świecie zmarłych, o wszystkim, co tajemne, ukryte, ciemne. O otchłani, o tym, co pożera, uwodzi i truje. O wszystkim, co jest przerażające i czego nie da się uniknąć, jak losu. Wywleka ku słońcu to, co Zygmunt Bauman nazwał „odpryskami rzeczywistości”. Bez rozbuchanej narracji, w prosty sposób, poprzez kody, które są zrozumiałe dla większości ludzkiej populacji, twórczyni pełna mocy wokalizuje kakofoniczną pieśń wydobywającą się z „brzucha, języka, krwi”.
Katarzyna Lewandowska

KONTAKT
Bezpośredni kontakt z publicznością jest jednym z postulatów sztuki performance. Artystki i artyści dążą do zbudowania bardziej autentycznych, pozbawionych dystansu, hierarchii relacji z odbiorcami, którzy stają się współtwórcami działania. Pandemia spowodowała rozdzielenie. Wymuszony dystans doskwiera wszystkim. Sztuka została pozbawiona najważniejszego czynnika, którym jest dialog oparty na realnej obecności innych, spontanicznych reakcjach oglądających, które wyrażały się gestem lub słowem. Aspekt cielesności nabiera dodatkowych znaczeń. Lekcja pandemii powoduje, że poznajemy właściwości naszego ciała poprzez nieobecność innych.
Cykl spotkań KONTAKT jest próbą odbudowania zaburzonych relacji, być może tymczasową odwilżą. Sytuacja skłania zaproszone osoby do zbadania czym jest żywy kontakt, czy jesteśmy w stanie go zastąpić innymi formami komunikacji i z jakim skutkiem.

Kurator: Bartosz Nowak


KONTAKT. Spotkania ze sztuką na żywo - Anna Kalwajtys

Anna Kalwajtys DAKINI Z orszaku Bogini Kali

Anna Kalwajtys DAKINI Z orszaku Bogini Kali

Anna Kalwajtys DAKINI Z orszaku Bogini Kali

Anna Kalwajtys DAKINI Z orszaku Bogini Kali

Anna Kalwajtys DAKINI Z orszaku Bogini Kali

Anna Kalwajtys DAKINI Z orszaku Bogini Kali

Anna Kalwajtys DAKINI Z orszaku Bogini Kali

Anna Kalwajtys DAKINI Z orszaku Bogini Kali

Anna Kalwajtys DAKINI Z orszaku Bogini Kali

Anna Kalwajtys DAKINI Z orszaku Bogini Kali

wróć