MENU

  • VII Gimnazjalne Spotkania Filmowe
Edukacja

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017

Od ponad 10 lat Miejski Ośrodek Sztuki wychodzi naprzeciw potrzebom najmłodszych odbiorców kultury. Łącząc tradycję z nowoczesnością staramy się, by nasze projekty edukacyjne nawiązywały do korzeni różnorodnych dziedzin sztuki, a także odnosiły się do najnowszych tendencji oraz innowacyjnych metod kształcenia i wychowania. Warsztaty podejmują tematy obecne w podstawach programowych, rozwijają je oraz wzbogacają o nowe treści. Dzięki temu dzieci i młodzież mają szansę na pełny i bezpośredni kontakt ze sztuką.

Program zajęć edukacyjnych oscyluje wokół zagadnień artystycznych, filmowych, świadomej komunikacji, psychologicznych, historii regionu i nie tylko. Stwarza warunki do pracy indywidualnej i zespołowej, twórczej zabawy, dyskusji, poznania gorzowskich artystów czy zorganizowania ciekawej lekcji poza szkołą. Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w kulturze, do jej twórczego odbioru i kształtowania.

 

POBIERZ OFERTĘ: MOS edukacja

 

 

 

Patronat honorowy:

 

Patronat:

 

Interdyscyplinarna Akademia Audiowizualna (MAF, Filmowa lekcja, Między słowami, DOKmovie) uzyskała Certyfikat Filmoteki Narodowej potwierdzający właściwy dobór treści oraz zgodność programu z celami i treściami podstawy programowej kształcenia ogólnego obowiązującej w polskich szkołach.

 

 

Miejski Ośrodek Sztuki należy do:


oferta edukacyjna

wróć