MENU

Edukacja

SZTUKowanie 2016 / 2017

SZTUKA + działanie = SZTUKowanie

 Zapraszamy na aktywne spotkanie ze sztuką!

Warsztaty skierowane do zorganizowanych grup dzieci (od 3 lat), młodzieży i dorosłych, mają na celu przybliżyć zagadnienia sztuki współczesnej. Każde spotkanie obejmuje oprowadzenie z przewodnikiem po aktualnych wystawach Miejskiego Ośrodka Sztuki oraz przełożenie teorii (technik wykonania prac, ich problematyki i idei)
na praktyczne zadania twórcze. Warsztaty sięgają do najnowszych osiągnięć z zakresu edukacji artystycznej. Są spotkaniem, procesem, sytuacją twórczą i zabawą.
 

Przykładowe zadania/tematy:
- przedstaw wybrane przez siebie słowo za pomocą obrazów/fragmentów gazet (zajęcia do wystawy „Krzyżówka” studentów Pracowni Działań Filmowych i Performatywnych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu),
- pokaż za pomocą abstrakcyjnych plam i linii swoje plany na przyszłość (zajęcia do wystawy „Ekonomia abstrakcji” Małgorzaty Szymankiewicz),
- użyj wielu kolorów zielonych i stwórz leśnego stwora (zajęcia do wystawy „Nowy Obraz Nowe Spojrzenie”),
- odrysuj kamień i zmień go w coś zupełnie innego (zajęcia do wystawy „Ludzie i kamienie” Marka Wasilewskiego),
- stwórz model/miniaturę dziwnego świata, który istnieje tylko w naszej wyobraźni, a następnie namaluj go w dużej skali (zajęcia do wystawy „Coś dziwnego tu się zbliża” Marcia Zawickiego).

 

Warsztaty dostosowywane są każdorazowo do wieku uczestników, tak by dawać jak największą możliwość szeroko pojętego rozwoju ekspresji twórczej, podnosić sprawności manualne i umiejętności komunikacyjne:

dzieci przedszkolne:
- twórcza zabawy z rówieśnikami,
- pobudzenie swobodnej aktywności twórczej oraz samodzielności,
- możliwość wypowiadania się poprzez sztukę,
- pobudzenie ciekawość i rozwijanie uzdolnień,
- dostarczenie wiedzy z zakresu malarstwa, rzeźby i architektury, itp.,
- rozwijanie umiejętności społecznych oraz radzenia sobie w nowej sytuacji,

dzieci klas I-III i IV-VI:
- przekazanie wiedzy z zakresu malarstwa, rzeźby oraz innych dyscyplin sztuki
(m.in. performance, obiekt, instalacja, fotografika, film artystyczny),
- stworzenie warunków do przekształcania własnych myśli i uczuć na język sztuki,
- pobudzenie wyobraźni,
- wykorzystanie narzędzi multimedialnych,

młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna:
- rozwój umiejętności percepcji sztuki, wykorzystania zdobytej wcześniej wiedzy w jej zakresie, doskonalenie umiejętności analizy i interpretacji dzieła sztuki,
- kontakt z dziełami sztuki współczesnej,
- pobudzenie osobistej działalności twórczej oraz posługiwania się środkami wyrazu sztuk plastycznych (tradycyjnymi i nowymi mediami),
- przekazanie wiedzy o wybranych, uznanych dziełach sztuk plastycznych
w kontekście współczesnych zjawisk w sztuce,
- możliwość uczestniczenia w kulturze lokalnej.

 

W PROJEKCIE:
- „HASIORÓWKA” - zapraszamy do uczestnictwa w warsztatach dotyczących stałej kolekcji prac Władysława Hasiora.
- „SZTUKowanie z gościem” - warsztaty prowadzone przez artystów, którzy będą prezentowali swoje prace w galerii BWA (prowadzący i terminy zajęć będą podawane w ciągu roku szkolnego).
- SZTUKowanki dla najnajmłodszych i rodziców w każdy ostatni czwartek miesiąca (godz. 11:00 i 17:00)
Uczestnictwo w warsztatach SZTUKowanie może być jednorazowe lub cykliczne. Spotkania odbywają się w zależności od potrzeb zgłaszających się grup (data i godzina do ustalenia).
Odpłatność za udział: 5 zł od osoby za spotkanie (w tym potrzebne materiały plastyczne, możliwość korzystania ze sprzętu multimedialnego).


Warsztaty prowadzi:
Agnieszka Kowalska-Kucharczyk - absolwentka gorzowskiego Liceum Plastycznego oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego (Katedra Sztuki i Kultury Plastycznej, specjalność: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych). Zajmuje się malarstwem i edukacją artystyczną. Prowadzi warsztaty artystyczne z dziećmi, młodzieżą i nauczycielami (m.in. BWA Zielona Góra, Młodzieżowy Dom Kultury w Gorzowie Wlkp., Miejskie Centrum Kultury w Gorzowie Wlkp., Ośrodek Rehabilitacyjno- Readaptacyjny w Strychach). Brała udział w „Ogólnopolskim Przeglądzie Projektów artystyczno-edukacyjnych Co Nowego?” (Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu).

 

Twórcami projektu oraz autorami warsztatów w latach 2009 - 2012 byli: Agnieszka Kowalska-Kucharczyk, Dobromira Puczyłowska, Przemysław Szydłowski.

 

ZAPISY:
Uczestnictwo w warsztatach może być jednorazowe lub cykliczne.

Spotkania odbywają się w zależności od potrzeb zgłaszających się grup (data i godzina do ustalenia).
Odpłatność za udział: 5 zł od osoby za spotkanie (w tym potrzebne materiały plastyczne, możliwość korzystania ze sprzętu multimedialnego).

 

DZIAŁ WYSTAW I EDUKACJI
tel. 95 733 25 67 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00
(koordynator: Agnieszka Kowalska-Kucharczyk)


zdjęcie z warsztatów

wróć